Kontakt

FS Kysučan
pri Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca Matičné nám. 1434/11
022 01 Čadca
Slovenská republika
tel/fax: +421 41 4321372
kysucan@fskysucan.sk
www.fskysucan.sk

Kysuca Kysuca studená vodička...

keď sa ťa napijem.....