FS Kysučan v rokoch 1982 - 2014

Kysuca Kysuca vodička studená...

keď sa ťa napijem.....