65 výročie FS Kysučan 2019

Kysuca Kysuca vodička studená...

keď sa ťa napijem.....